BRC CERTIFIED MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

MÁY MÓC THIẾT BỊ

MÁY MÓC & CƠ SỞ HẠ TẦNG

Diện tích của Nhà máy Bao bì Đại Dương là 9.07ha, bao gồm:

– Bao gồm 2 xưởng kéo chỉ và dệt với diện tích 18.360m2;

– 02 xưởng sản xuất và hoàn thiện bao xi măng AD – Star dán đáy và bao KP/PK/KPK;

– 02 nhà kho chứa nguyên liệu đầu vào và sản phẩm hoàn thiện 8.800 m2;

– 10 xưởng may và cắt, in tráng ghép, QC, đóng gói, tổng cộng 15,000m2 ;

– Diện tích còn lại 39,300 m2  là dành cho phòng thí nghiệm, phòng test, nhà khách, đường nội khu và các công trình phụ trợ khác.

Năng lực sản xuất 96 triệu bao xi măng KP/PK/KPK, 72 triệu bao AD-Star dán đáy, 3,6 triệu Bao Jumbo/năm và các sản phẩm khác như bao ghép màng BOPP dán lưng, bao PP dệt.

 

MACHINERY PERFORMANCE

No. Machinery Manufacturer Origin
1. Tape machine: Starex 1600ES Starlinger Austria
2. Staco tape 200XE Starlinger Austria
3. LamitecLX – Lamination Machine Starlinger Austria
4. AD *Starkon SX (Valve Bag Welding Machine) Starlinger Austria
5. Remflex 6200 (Printing Machine) Starlinger Austria
6. Slittec700 (Roll Cutting Machine) Starlinger Austria
7. RX6.0 – Weaving Looms Starlinger Austria
8. RX6.1 – Weaving Looms Starlinger Austria
9. PP tube Fabricating Machine Starlinger Austria
10. RX8.0 – Weaving Looms Starlinger Austria
11. Sewing Machines for Cement bags Starlinger Austria
12. Folding valve- sewing machines Starlinger Austria
13. Packing Machines Starlinger Austria
14. Lab Tools/Machines Starlinger Austria
15. Tools/Equipments for Loading Starlinger Austria

PICTURES & PARAMETERS OF SOME TYPICAL MACHINES:

TAPE MACHINESTACO TAPE200XE

PARAMETERS

Speed 550m/min
Tape width 1600mm
Frame width 1800mm
Width 4468mm
Height 3767mm

LOOM RX6.0

PARAMETERS

Effective width 300-800mm
Limitation for weaving 300-850mm
length of waft and weft 218mm

LOOMRX6.1

PARAMETERS

Effective width 850-1300mm
Limitation for weaving 740ppm
length of waft and weft 218mm

LOOMRX8.0

PARAMETERS

Effective width 1700-2250mm
Limitation for weaving 2100-2500mm
length of waft and weft 700-800ppm

LAMINATING MACHINE: LAMITEC LX

PARAMETERS

Speed 200m/Min
Laminating weight 15-40g/m2
Roll Diameter 1500mm

LAMINATING MACHINE: LAMITEC LX

PARAMETERS

Speed 250m/min
Roll diameter 1500mm
Printing width 800mm

VALVE BAG WELDING MACHINEAD*STARKON

PARAMETERS

Speed 100pcs/Min
Bag length 430-910mm
Bottom Width 80-180mm