BRC CERTIFIED MANUFACTURER OF PP WOVEN BAGS IN VIETNAM

 WHO WE ARE !

HUONG SEN PACKAGING COMPANY LIMITED is proud to be one of the members of HUONG SEN GROUP JSC since 1981 who is one of the biggest group Vietnam that has been manufacturing and supplying various kinds of products such as:

  • PP woven Bags, Polypropylene woven Bags,
  • BOPP laminated woven Bags,
  • PP woven Fabric,
  • Flexible Plastic Bags,
  • Jumbo Bags (FIBC),
  • Carton Boxes,
  • Cotton Yarn
  • Beer, Alcohol, and Beverages, Financial Investment, Real Estate, Fresh & Safe Foods, Restaurant, Mechanical Engineering, Scientific Research.
Xem thêm

TẦM NHÌN

♦ Xây dựng đội ngũ kỹ thuật và quản lý nhằm sản xuất các sản phẩm và cung cấp dịch vụ tốt nhất, đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế và xuất khẩu hàng hóa trên toàn thế giới.

♦ Trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong các giải pháp bao bì trên thế giới.

♦ Trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy và lâu dài với với các giải pháp bao bì theo đơn đặt hàng của khách hàng.

SỨ MỆNH

♦ Phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công nghệ sản xuất bao bì cũng như các sản phẩm khác để trở thành người tiên phong trong ngành công nghiệp đã lựa chọn.

♦ Cung cấp sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất trong thời gian ngắn nhất;

♦ Phát triển các sản phẩm mới đón đầu xu hướng của thị trường;

♦ Cập nhật cơ sở hạ tầng thường xuyên để sản xuất tất cả các sản phẩm và phụ kiện cần thiết trong phạm vị nhà máy;

♦ Có lực lượng lao động làm việc hiệu quả, luôn phấn đấu cho sự phát triển của công ty.

♦ Khám phá khả năng thông minh của người Việt Nam và theo kịp sự đổi mới để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn và nhu cầu của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

♦ Khách hàng: Khách hàng là trung tâm.

♦ Danh tiếng:  Lấy danh tiếng làm kim chỉ nam.

♦ Nhân lực:     Nhân lực là nền tảng phát triển.

♦ Chất lượng:  Chất lượng là lợi thế cạnh tranh.

♦ Phát triển:    Nghiên cứu, phát triển và đổi mới là động lực.